Adatvédelmi Szabályzat és Felhasználási feltételek

 

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot és felhasználási feltételeket, melyben a cég tájékoztatja a honlapjára látogatókat, a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, továbbá azokról a feltételekről, amelynek betartása mellett használható a honlap. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATOT ”ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL ADATAINAK ALÁBBI MÓDON TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉHEZ, TOVÁBBÁ KÖTELEZI MAGÁT, HOGY A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET BETARTJA.

 

1. Adatkezelés

1.1.A honlapon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat. Az önkéntes adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója a Diamond Congress Kft – a továbbiakban DC – az alábbiak szerint kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá.

1.2.A DC az adatokat és a Látogató által megadott egyéb információt minden esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve továbbítja.

1.3.A Látogatók regisztrálásuk során kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. A DC fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt törölje az adatbázisból. A DC nem vállal felelősséget a Látogató által megadott adatok tartalmát illetően és kizárja felelősségét a hamis, valótlan adattartalomból harmadik személyt ért kárért.

 

2. Személyes adatok felhasználása, az adatkezelés célja

2.1.A DC rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat a cég kizárólag a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával (tipikusan a cég által szervezett konferenciákon való részvételi jelentkezés) kapcsolatban kezeli, és csak a Látogató igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való kommunikáció, a Látogató megrendelésének teljesítése.

2.2.Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a cég munkatársai és kezelik és ismerhetik meg.

2.3.Személyes adatait a cég csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi.

2.4.Személyes adatait az Ön által megadott felhasználó név és jelszó alapján rögzítjük. A jelentkezésről a Látogató az általa megadott email címre visszaigazolást kap.

 2.5.A Látogató saját maga módosíthatja vagy törölheti adatait az adatbázisból. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen technikai vagy egyéb problémája merülne fel, kérésére a cég munkatársai is módosítják vagy törlik megadott adatait az adatbázisból.

A Látogató adott konferenciára való jelentkezéssel, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a konferenciát szervező szakmai szervezet részére nevét, munkahelyét és elektronikus email címét DC megadja annak érdekében, hogy a szakmai szervezet a Látogató részére hírleveleket, konferenciához kapcsolódó anyagokat, illetve a további konferenciákról értesítést küldjön. Amennyiben a jövőben nem kíván értesítést, hírlevelet kapni tőlünk, vagy a konferencia szakmai szervezőjétől, úgy az alább jelölt elérhetőségünkön kérheti, hogy a címzetti körből töröljük, illetve ezen kéréséről értesítjük a szakmai szervezetet.

2.6.A DC ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése érdekében a cég tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyűjthet időszakos jelleggel.

2.7.Tájékoztatjuk továbbá, hogy a DC honlapjának látogatóiról automatikusan rögződő információkat kap: IP-cím, domain név, látogatás időpontja, böngészőprogram, megtekintett oldalak adatai. Ezek az adatok – amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes adatoknak minősülnek. A DC az így keletkező személyes adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai kimutatásokra használja fel és feldolgozás után megsemmisíti.

2.8. A DC esetenként sütiket használ. A sütik (cookies) kis adatfájlok, melyek a Látogató hardware eszközére kerülnek az alkalmazás használata során, és a meglátogatott helyeket/oldalakat azonosítják. A sütik használatával a Látogató célja a webhely és annak tartalmának könnyebb használata, a felhasználó igényeinek gyorsabb kielégítése.  A böngésző beállításainak módosítása révén a felhasználónak lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütiket. Ugyanakkor a sütik letiltásakor előfordulhat, hogy a felhasználó nem tudja webhelyünk minden funkcióját használni.

 

3. Személyes adatok védelme

A DC a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és tűzfallal védett szerveren tárolja a felhasználói adatokat. Azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, tájékoztatja azonban a Látogatókat, hogy a szerver karbantartói, rendszergazda és informatikus ezen adatokhoz hozzáférhet, de ezen adatokat titokban kezeli és harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

 

4. Linkek

Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a DC –re vonatkozik, a honlapról esetlegesen elérhető más személyek által üzemeltetett oldalak tartalmáért vagy adatkezelésre illetve gyűjtésre vonatkozó szabályzataiért, adatokkal kapcsolatos magatartásáért a cég nem vállal felelősséget.

 

5. Látogató jogai, jogorvoslat

5.1.A látogatónak jogában áll:

  1. a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint
  2. b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését,
  3. c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

5.2.A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

5.3.A látogató jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

6. Felhasználási feltételek

6.1. A Látogató szabad akaratából léphet be a honlapra illetve a konferencia honlapjaira. A DC mindent megtesz a honlapon található információk hitelességéért, időszerűségéért és hitelességéért, a Látogató azonban saját felelősségére támaszkodhat a honlapon található információkra.

6.2. A DC a holnapot folyamatosan működteti és karbantartja, előfordulhatnak azonban olyan előre nem látható események, amelyek miatt a honlap átmenetileg nem elérhető. Az ebből eredő esetlegesen a Látogatót ért közvetlen vagy közvetett károkért a DC felelősséget nem vállal.

6.3. Tájékoztatjuk arról, hogy a honlapon található információkat a DC módosíthatja és törölheti.

6.4. A DC nem szavatolja, hogy a honlap használata zavartalan és hibamentes lesz, és nem vállal kötelezettséget vagy bárminemű felelősséget abban az esetben, ha a Látogató számítógépes rendszere vagy más tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, amely a honlap használatából, a hozzáférésből vagy valamely anyag honlapról való letöltéséből ered. Amennyiben a Látogató anyagot tölt le a holnapról, azt saját felelősségére teszi.

Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi e-mail címen érheti el a DC -t:

Diamond Congress Kft.
1012 Budapest, Vérmező út 8. II. emelet 4/a
iroda: 1015 Budapest, Csalogány utca 28.
Telefon: 06 1 214 7698
email: diamond@diamond-congress.hu.

adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó: dr. Árva Zsuzsanna
(arvazsuzsi@diamond-congress.hu, +36203637567)
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-89669/2015.